logo

Håndværkerens Tryghedsgaranti er unik på markedet og er etableret for at yde dig, som køber af håndværksydelser, størst mulig sikkerhed for den håndværksmæssige kvalitet af det færdige arbejde. Der udstedes et garantibevis til køberen på det specifikke arbejde.

Mange husejere er blevet overraskede over, at de ikke er sikret mod fejl og mangler, hvis håndværksfirmaet ophører med at eksistere, eller nægter at udbedre skader på baggrund af berettigede klager over udført arbejde på deres hus.

Med Håndværkerens Tryghedsgaranti er du i tilfælde af fejl og mangler ved arbejdets udførelse, som entreprenøren ikke kan udbedre, garanteret en kontant betaling fra det uafhængige garantiselskab.

Udover fejl og mangler ved selve arbejdets udførelse dækker Håndværkerens Tryghedsgaranti også krav på følgeskader, som kan henføres til arbejdet. Følgeskader kan i mange tilfælde overstige fakturabeløbet med flere 100%, som eksempelvis ved en utæt tagkonstruktion, råd og svampeskader efter mangelfulde isoleringsopgaver eller fejlagtig montage af solcelleanlæg.

Hvis entreprenøren er medlem af Dansk Byggeri og dermed er dækket af Byg Garantiordningen, er du sikret mod fejl og mangler ved det udførte arbejde. Byg Garantien dækker maksimalt 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag og dækker ikke følgeskader.

Håndværkerens Tryghedsgaranti dækker fejl og mangler samt følgeskader, der opstår i en periode på 10 år efter arbejdets udførelse. Håndværkerens Tryghedsgaranti dækker op til 200.000 kr. og kan overdrages til køber ved salg af huset, hvorved salgsprisen kan øges og din risiko som sælger kan reduceres.

Når du vælger en entreprenør, der er dækket under både Byg Garantiordningen og Håndværkerens Tryghedsgaranti, er du bedre dækket i forbindelse med den håndværksmæssige udførelse af arbejdet på dit hus.

HVAD DÆKKER GARANTIEN?

Håndværkerens Tryghedsgaranti dækker alle håndværksmæs-sige ydelser udført af entreprenøren samt direkte følgeskader af disse.

HVEM KAN TILBYDE GARANTIEN?

Håndværkerens Tryghedsgaranti har indgået et samarbejde med en række udvalgte entreprenører. Kun entreprenører, der kan leve op til vores strenge krav om erfaring, kvalitetssikringssystemer, løbende uddannelse og økonomisk soliditet er optaget i ordningen. Det er kun disse entreprenører, der kan udstede Håndværkerens Tryghedsgaranti.

Er entreprenøren medlem ?

HVORDAN OPNÅR JEG 10 ÅRS TRYGHEDSGARANTI?

Når du vælger en af Håndværkerens Tryghedsgarantis udvalgte entreprenører til at udføre håndværksydelser på din bolig, får du automatisk 10 års tryghedsgaranti til dækning af både arbejdets udførelse og følgeskader. Den årlige service og vedligeholdelse i forbindelse med de udførte ydelser (jf. §6 stk. 6.1) kan med fordel udføres af entreprenører under Håndværkerens Tryghedsgaranti.

Kontakt os: info@håndværkerens-tryghedsgaranti.dk

logo

TILLÆGSGARANTI PÅ TEGLTAG

Tillægsgarantien udvider det beløbsmæssige dækningsomfang af Håndværkerens Tryghedsgaranti fra 200.000 kr. inkl. moms op til entreprisens beløb (jf. tilbud på tillægsgaranti/garantibevis) dog max. 500.000 kr. inkl. moms. pr. entreprise. Øvrige vilkår i Håndværkerens Tryghedsgaranti er gældende uden ændringer, tilføjelser eller indskrænkninger.

Tillægsgarantien og den hermed forbundne udvidelse gælder alene for de arbejder, som fremgår af det garantibevis, der udstedes på det specifikke arbejde. Tillægsgarantien tegnes mod en præmiebetaling til entreprenøren og er alene gældende, hvor entreprenøren tydeligt præcisere dette i tilbuddet/aftalegrundlaget, og hvor husejeren kan fremvise et gyldigt garantibevis hvor det fremgår, at der er tegnet tillægsforsikring og til hvilket beløb.

TILLÆGSGARANTI PÅ ICOPAL DECRA

Håndværkerens Tryghedsgaranti tilbyder en unik tillægsgaranti til Icopal Decra Entreprisegaranti. Tillægsgarantien udvider det beløbsmæssige dækningsomfang af Icopal Decra Entreprisegaranti fra 100.000 kr. inkl. moms op til entreprisens beløb (jf. tilbud på tillægsgaranti/garantibevis) dog max. 300.000 kr. inkl. moms. pr. entreprise. Tillægsgarantien tegnes mod en præmiebetaling til entreprenøren.

Med Tillægsgarantien er du sikret en væsentlig udvidelse af Icopal Decra Entreprisegarantien, hvilket betyder større sikkerhed for dig som køber af håndværksydelser.